Disclaimer

Disclaimer voor www.shoppz.nl

Shoppz.nl (kvk 56876327), hierna te noemen Shoppz.nl, verleent u hierbij toegang tot www.shoppz.nl (www.shoppz.nl/www.yourkitchentools.nl/www.yourheadphones.nl) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Shoppz.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Shoppz.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Shoppz.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Shoppz.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Shoppz.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Onderdeel van Shoppz.nl

Bij Yourkitchentools.nl bestelt u snel en eenvoudig al uw keukengereedschap online. Wij bezorgen door heel Nederland tegen scherpe prijzen.

Neem contact op

0315 -323316
info@shoppz.nl

Facebook